Home

M I C H A E L  J E F F  J O H N S O N

"Some of us struggling people have experienced what it’s like to fall into the arms of Jesus. Wherever we lose the balance, his love receives us. He will never pass any weary soul by. This is what my singing is about."

NYHET FRÅN DAVID MEDIA:


"I november 2019 släpper pastorn Daniel Röjås boken HELT LIV samtidigt som mästarduon Michael Jeff Johnson och Erik Tilling släpper det gemensamma instrumentalalbumet KOM DU KÄLLA, bestående av enbart piano och gitarr.


Utgivningarna hör ihop och har ett gemensamt ärende om förundran, vilan, välsignelsen och tillbedjan.


Titelspåret Kom du källa släpps den 18/10 på strömmande plattformar."

© Copyright. All Rights Reserved.

Contact: