Home

M I C H A E L  J E F F  J O H N S O N

Ny bok ute 9/11:


"TECKEN PÅ LIV" 

- längtan efter en sång som aldrig ska tystna

EP: "Främlingshem"


.

FRÄMLINGSHEM består av fem nyskrivna sånger med texter på svenska, bland annat Han Väljer Dig, som redan innan den getts ut fått stor spridning via sociala medier i en tidig demo-version.

EP:n är producerad av

Viktor Olofsson och

arrangerad av Viktor Olofsson och Michael Jeff Johnson


Kontakt:

 
 
 
 

© Copyright. All Rights Reserved.